Imperio Estate

+371 67228861

Filtrs
Kādi nodokļi ir jāmaksā, pārdodot nekustāmo īpašumu? 20.11.2022

Nodokļi tā ir tēma, kas ir svarīga jebkuram Latvijas iedzīvotājam. Jebkurš no mums maksā nodokļus, jebkurš no mums attiecīgi var saņemt nodokļu atvieglojumus un jebkurš no mums, kas ir maksājis nodokļus var saņemt noteiktus labumus no valsts (bezdarbnieka pabalstu, pensiju u.c.). Tāpēc ir svarīgi saprast kādi nodokļi, kādās situācijās un kādā kārtība ir valstij jāmaksā.

Nekustamā īpašuma atsavināšana, t.sk. pārdošana, ir viens no gadījumiem, kad fiziskai personai var būt jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis no gūtā ienākuma no kapitāla pieauguma. Tādēļ pirms nekustamā īpašuma pārdošanas aicinām konsultēties ar IMPERIO aģentiem un uzzināt, vai konkrētajā situācijā iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā, kā aprēķināms nodokļa apmērs un kāds ir tā samaksas termiņš.

Kā aprēķina kapitāla pieauguma nodokli?

Kapitāla pieaugumu nosaka, no īpašuma pārdošanas cenas atņemot iegādes vērtību un īpašumā veikto ieguldījumu vērtību tā turēšanas laikā.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ienākumam no kapitāla pieauguma ir 20 %.

Piemērs:
Nekustāmā īpašuma pārdošanas cena 60 000 EUR
Nekustāmā īpašuma iegādes vērtība 40 000 EUR
Veiktie ieguldījumi (remonts, valsts nodevas, komisijas, samaksātie kredītu procenti u.tml.) 5 000 EUR
60000 – 40000 – 5000 = 15000 EUR
Šajā piemērā summa no kuras jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis ir 15 000 EUR un attiecīgi nodoklis būs 3000 EUR.

Izdevumus par nekustamā īpašuma veiktajiem ieguldījumiem, lai tos varētu piemērot kapitāla pieauguma aprēķinam, ir nepieciešams ar darījumu apliecinošiem dokumentiem, piemēram, pavadzīmēm, rēķiniem, čekiem, kontu izrakstiem un maksājuma uzdevumiem. Piebildīsim, ka aktuālā tiesu prakse paredz, ka ja nodokļa maksātājs ir spējīgs ticami pierādīt izdevumu rašanos, piemēram ar tāmēm, fotogrāfijām, vērtējumiem, par izdevumu pamatojošiem pierādījumiem, ir uzskatāmi arī alternatīvi dokumenti. Šādos pierādījumos ir jābūt konkrēti norādītai summai par kādu ir veikti ieguldījumi, kā arī ir jābūt apliecinātam faktam, ka samaksa tik tiešām ir veikta.

Nereti ir gadījumi, kad pārdevējs konkrēti nezin pārdotā nekustamā īpašuma vērtību, jo viņš to nav iegādājies, bet gan, piemēram, saņēmis kā dāvinājumu vai mantojumu. Šādos gadījumos, kad nekustamā īpašuma īpašnieka rīcībā nav pieejama informācija un pamatojošu dokumentu par nekustamā īpašuma iegādes vērtību, lai aprēķinātu ienākumus no nekustamā īpašuma pārdošanas, nekustamā īpašuma iegādes vērtību nosaka šādi:

 

Ir gadījumi kad nodoklis nav jāmaksā.

Kapitāla pieauguma nodokli nav jāmaksā šādos gadījumos:

Svarīgi zināt, ka atbrīvojumu piemērošanu, VID vērtē balstoties uz tai pieejamo informāciju – zemesgrāmatā. Tāpēc veicot darbības ar nekustamo īpašumu, ir vitāli svarīgi laicīgi nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

Konsultācijas par kapitāla pieauguma nodokli
Darījumi ar nekustamo īpašumu pēc būtības un juridiskajiem aspektiem, var būt ļoti daudzveidīgi un nianses, kā tiek aprēķināts maksājamais nodoklis vai piemērots atbrīvojums no nodokļa, dažādās situācijās ir atšķirīgs, tāpēc pirms nekustamā īpašuma atsavināšanas darījuma veikšanas, ir vitāli svarīgi iepazīties un izprast likumā noteiktās prasības un nianses. Tāpat nereti ir vērojamas situācijas, kurām likuma normas nesniedz viennozīmīgu atbildi.

IMPERIO aģenti ar dažādiem nekustāmo īpašumu darījumiem saskarās katru dienu, tāpēc izmantojiet mūsu zināšanas un pieredzi, lai saņemtu atbalstu tieši Jūsu situācijai nodokļa aprēķināšanā.